Volkswagen, maymunların mazotları solumalarına izin verdi

Teröristler Kaçacak Yer Arıyor!

İlk Yazılı Türk Tarihinden Alıntılar

Bilim adamları ‘süpergezegen’e mesajlar gönderdi. ‘’26 yılda bir cevap alabiliriz’’

Türk’ün Atası: Oğuz Kağan

Tarih 1 Temmuz 2015
4.627

Oğuz Destanı‘nın kahramanıdır; Oğuz Türkleri’nin ve o kökten gelen Türkiye Türkleri’nin atası sayılır.

Yaşamıyla ilgili kesin bilgi yoktur. M.Ö. 174 yılında ölen Hun İmparatoru Mete, Fidevsi’nin İran Destanı Şehname’de anlattığı Efrasiyab, Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügat-it- Türk’de kendisiyle ilgili bir ağıta yer verdiği Alp Er Tunga‘nın Oğuz‘la aynı kişi olduğu ileri sürülür.

Oğuz Han ve oğullarının destanı üç ana kaynak aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Bunlardan biri Paris ulusal kitaplığında bulunan Uygur yazısıyla yazılmış eksik bir el yazmasıdır. Reşit Rahmeti Arat’ın ünlü Alman Türkoloğu W. Bang ile birlikte ilk kez 1932 yılında yayınladığı Uygurca destana göre Oğuz’un annesi Ay Kağan’dır. Oğuz’un başından geçen serüven bu destanda şöyle anlatılmıştır:

Oğuz Kağan1 hdk

” Oğuz doğunca bir kez süt emdikten sonra çiğ et, çorba ve şarap istedi. 40 günde büyüyüp yürüdü. İlk kahramanlığını bir ormandaki gergedanı öldürerek gösterdi. Bu başarıda gücü kuvveti kadar aklı da ona yardımcı oldu. İki kez evlenen Oğuz’un eşleri tanrısal varlıklardı. Bunlardan ilkini gökten inen bir ışığın içinde buldu; ondan Gün, Ay ve Yıldız adlı oğulları oldu. İkinci eşini bir gölün ortasındaki ağacın kovuğunda buldu. Ondan da Gök, Dağ, Deniz adlı oğulları doğdu.

Oğuz, çevresindeki  beylere elçiler göndererek onların kendisine bağlanmalarını istedi. Altın Kağan onun egemenliğini kabul etti. Urum Kağan ise başkaldırdı. Savaşta Buz Dağı’nın eteğinde Oğuz’un çadırına inen ışıktan çıkan erkek kurt orduya yol gösterdi. İtil Müren adlı denizin kıyısındaki savaşı Oğuz kazandı.

bozkurt hd

       Urum Kağan’ın derin ırmaklar arasındaki bir kenti korumakla görevlendirilen yeğeni Oğuz Kağan’ın egemenliğine girince Oğuz ona, ”koruyup saklayan” anlamına gelen Saklap adını verdi. İtil ırmağını sal yaparak geçen beye Kıpçak; Buz Dağ’a kaçan alaca atını bulup karlar içinde getiren beye Karluk; karşılarına çıkan madenden yapılmış ve anahtarsız bir evi açan beye de Kalaç adını verdi… Bu adlar ve benzerleri Türk boylarının adları oldu.

Hint, Tangut, Suriye taraflarına akınlar yaparak ülkesinin sınırlarını genişleten Oğuz’un düşünde gördüğü gün doğusundan gün batısına uzanan altın yayla kuzeye doğru giden üç gümüş oku, vezir Ulu Türk dünyaya egemen olmak diye yorumladı. Sonunda bu düş gerçekleşti.

Yaşlanan Oğuz, oğullarından Gün, Ay, Yıldız’ı Doğu’ya; Gök, Dağ, Deniz’i Batı’ya avlanmaya gönderdi. Doğu’ya gidenler yolda buldukları altın yayı,Batı’ya gidenler buldukları iç gümüş oku getirdiler. Oğuz altı oğluna öğütler verdi., ülkesini onlar arasında paylaştırdı. Bundan sonra Gün, Ay, Yıldız’ın soyundan gelenler Bozok adıyla anıldı. Gök, Dağ, Deniz’in soyundan gelenlere ise Üçok adı verildi.

Oğuz’un destansı yaşamına yer verilen ikinci kaynak İranlı tarihçi Reşidettin’in Cami üt-Tevarih adlı yapıtı; üçüncü kaynak ise Türk devlet adamı ve tarihçi Ebülgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terakime‘sidir.

Oğuz Kağan’ın tarihsel kişiliği Türklerin İslam Dini’ni benimsemesinden çok uzun zaman öncesine ait olduğu halde son iki kaynakta kahramanın kişiliğine ve serüvenine İslam Dini’ne ait çizgiler eklenmiştir.

Bu çeşitlemelere göre Oğuz, doğduğu zaman annesinin sütünü emmek için ondan İslam Dini’ni kabul etmesini ister. Delikanlılığında evleneceği kızın Müslüman olmasını şart koşar. İslam Dini’ne girmeyen babası Karahan’la savaşarak onu öldürür.

Eski Osmanlı tarihçileri de Türkler’in tarihini anlatırken Oğuz’u kendi ataları olarak göstermişlerdir. Destanlarına ve destansı tarihlerine onun adını anarak Oğuzname demişlerdir.

bozkurt-yolgosterici hd

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

İlginizi Çekebilir
Atatürk ve İngiliz Belgeleri

Atatürk ve İngiliz Belgeleri

9 Nisan 2016
2.889
Türkiye-Pakistan ilişkileri

Türkiye-Pakistan ilişkileri

29 Mart 2016
4.435
Nevruz Bayramı – 21 Mart

Nevruz Bayramı – 21 Mart

20 Mart 2016
1.433
18 Mart – Çanakkale Zaferi

18 Mart – Çanakkale Zaferi

18 Mart 2016
1.944
Evliya Çelebi (1611-1688)

Evliya Çelebi (1611-1688)

3 Eylül 2015
2.516
Tarihi Nemrut Dağı

Tarihi Nemrut Dağı

3 Eylül 2015
5.530
Mevlana Celaleddin-i Rumî

Mevlana Celaleddin-i Rumî

3 Eylül 2015
1.448
1917 Rus Devrimi

1917 Rus Devrimi

20 Ağustos 2015
2.477
Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)

Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)

20 Ağustos 2015
1.738
Bunlar da var!
Gezi Parkı Eylemleri

Gezi Parkı Eylemleri

31 Mayıs 2015
951
Türkiye Spor Tarihi

Türkiye Spor Tarihi

29 Haziran 2015
1.743
Ödemeler’de E-Devlet Dönemi

Ödemeler’de E-Devlet Dönemi

2 Haziran 2015
989
Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri

13 Ağustos 2015
1.822
Serkan Üstündağ – Röportaj

Serkan Üstündağ – Röportaj

8 Haziran 2015
1.745
Umay Umay’dan Seçmeler

Umay Umay’dan Seçmeler

23 Mayıs 2015
1.521
Mercidabık Zaferi

Mercidabık Zaferi

5 Haziran 2015
2.556