arama

”Kudüs Fatihi” Selahaddin Eyyübi

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş

cihadi_cihad_olarak_anlayan_komutan_selahaddin_eyyubi_h19013

Selahaddin Eyyubi Kimdir

  ‘Kudüs Fatihi’ de denilen Eyyubi hanedanının kurucusu olan hükümdar. 1138 yılında Tikrit’ de doğdu. Hittin Savaşı’yla 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs’ ü Haçlıların elinden aldı. Kudüs’te 88 yıl süren Hıristiyan egemenliğine son verdi. III. Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirdi. En güçlü olduğu dönemde Mısır, Suriye, Irak, Hicaz ve Yemen etkisi altına aldı. Irakta’ ki Selahaddin şehri ve Selahaddin kartalı da onun adını taşımaktadır. 4 Mart 1193 tarihinde Şam’da vefat etti. Mezarı Emeviye Camii haziresindedir.


sultan-selahaddin-eyyubi-e1313453393422

     1171’de Mısır’da Şii Fatımi Halifeliğine son vererek Suniliğe dönüldüğünü ve Bağdat’taki Abbasi halifeliğine bağlılığını ifade eden Selahaddin Eyyubi, böylece Mısır’ın tek yöneticisi durumuna geldi. Böylece İslam dünyasındaki iki başlılık son bulmuş ve biri Bağdat’ta biride Mısır’da olmak üzere mevcut olan iki halifeli yapı değiştirilmiş oldu Artık İslam dünyasında tek bir halife vardı. Bu olay Müslümanların haçlılara karşı birleşmesinde tarihi dönemeçlerden birisi olmuştur..

Vefat edeceğini anlayınca..

Hastalığı ağırlaşıp vefat edeceğini anlayınca, adamlarına kefenini vererek, bir mızrağın ucuna geçirmesini ve sokaklarda dolaştırarak şöyle bağırmalarını emretti:
Ey ahali!.. Şarkın hakimi Sultan Selahaddin ölmek üzeredir ve ahirete ancak şu bez parçasını götürebilecektir.
Sınırları kısa sürede Mısır, Suriye, Güneydoğu Anadolu ve Arabistan’ın güneyine kadar genişleyen Eyyûbî Devleti, Selahattin Eyyûbî’nin ölümü üzerine hanedan üyeleri tarafından paylaşıldı (1193). Mısır’daki asıl kol, ordu komutanlarından Aybeg tarafından yıkıldı ve yerine Memlûkler devleti kuruldu (1250).

 

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI