arama

Kavgam / Adolf Hitler

Kavgam Adolf Hitler
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
Kavgam Kitabı Adolf Hitler

Adolf Hitler – Kavgam

Kavgam, almanca adı ile; Mein Kampf. Adolf Hitler‘in yazdığı otobiyografik bir kitap ve siyasal manifesto… Hitler bu kitabını başarısız Birahane Darbesi sonrası cezaevinde hapis yattığı dönemde yazmıştır.

Siyasal tarihin önemli yapıtlarından olan bu eser; Hitlerin ‘Nasyonel Sosyalizm’ adını verdiği dünya görüşünü, insanlara bakış açısını, siyasal ve ekonomik tezlerini açıklıyor. Aynı zamanda bir otobiyografi olması nedeniyle de kıymete değerdir. Bolca Yahudi karşıtlığı ve Anti-Komunist fikirlerin yer aldığı bu kitapta Hitler’in Büyük Almanya fikri ön plandadır.

Varılan mahkeme kararları uyarınca kitabın yayımlanması ve satılması Türkiye‘de yasaklanmıştır.

Bazen deli saçması, bazen ruh hastası, bazen muhteşem fikirlerin sahibi, bazen gaddar, bazen de duygusal olan çok kişilikli Adolf Hitler’in, sıradışı bir liderin kitabından alışılmadık alıntılar;

 • “Tarih birçok örnekle ispat ediyor ki, zorunlu olmaksızın silâhlarını teslim eden milletler ilerde geleceklerini tekrar kuvvet yoluna başvurarak değiştirmektense, alçaklıklara ve zulümlere tahammülü tercih etmektedirler.”
 • “Halk topluluklarının akıl eksikliğini ve aptallığını istismar eden yabancılar takımının hesabını görmek gerekecektir.”
 • “Biz yaklaştıkça sinip kaldılar. Bir kısmı da tabana kuvvet kaçtı. Yalnız bir iki yerde, şehir dışından gelme ve henüz bizi tanımayan birkaç kızıl grup, bizlere saldırmaya yeltendi.
  Fakat bir lâhzada, bir daha böyle bir şeye teşebbüs arzusu içlerinden kesin biçimde silinecek şekilde benzetildiler.”
 • “Sözlerimi bitirdiğim vakit, bu delikanlılar bana, alışılmıştan çok daha keskin, çok daha gür bir şekilde üç defa “Heil” diye bağırarak cevap verdiler.”
 • “Komünistlerin kızıl renklerinden istifade ettiğimiz zaman, burjuvalar dehşet içinde kaldılar ve bu davranışımızı pek şüpheli bir şey olarak kabul ettiler. Çünkü bu kalın kafalılar bugüne kadar hakiki Nasyonal Sosyalizm ile Marksizm’in arasındaki büyük farkı anlayamamışlardı.”
 • “Kesin ve etki yapıcı olan şey bizzat liderlerdir.”
 • “Her çalışmanın değeri, özü itibariyle ikidir. Bunlardan biri ‘maddi’, diğeri de ‘ideal’dir.”
 • “Herkesin satın alamayacağı bir elbiseye sahip olmak için değil, herkesin sahip olamayacağı bir vücuda sahip olmak için çalışılmalıdır.”
 • “Bütün eğitim ve kültür sistemi çocuklara diğer milletlerden kesin bir şekilde üstün olduğumuz kanaatini vermeyi hedef edinmelidir.”
 • “Dış dünyamız, modern egzotizmin boğucu kokusundan ve her türlü sofuca ve iki yüzlülükten kurtarılmalıdır.”
 • “Günden güne büyük şehirlerde proletarya sayısı çoğaldı. Sonunda köylü-şehirli dengesi tamamen bozuldu, işte bu sırada, zenginle fakir arasında korkunç bir ayrılık baş gösterdi, ihtiyaç ile sefalet koyun koyuna yaşadı.”
 • “Millet de bir vücuttur ve bu vücudun hastalıkları da aynı şekilde cereyan eder.  Eğer hastalık, daha başlangıçta bir felaket şeklinde ortaya çıkmazsa, millet ağır ağır ona alışır ve sonunda kurtuluş ümidi kalmadan yok olur gider.”
 • Vicdanımdan kopup gelen bir ses ile sanki yıldırım çarpmış gibi kendime geldim.
  “Senden çok daha bedbaht ve feci durumda olan binlerce kişi varken miskin miskin yakınıp ağlayacak mısın?”
 • “Ateşler içinde yanan, kor parçası gibi olan başımı çarşaf ve yastığa gömdüm. Annemin cenazesinde bulunduğum günden bu yana hiç ağlamamıştım.
  Gençliğimde kader en insafsız şekilde üzerime çullandığı sıralarda gururum gelişmişti…”
 • “Propaganda; savaş sırasında bir amaca ulaşmak için kullanılan vasıtaydı.”
 • “Devlet, fizik ve ahlak bakımından birbirine benzer yaratıklardan oluşan bir topluluk teşkilatıdır.”
 • “Bu dünya, bu düzen, korkak ve yüreksiz milletler için kurulmamıştır!”
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI