arama

Normandiya Çıkarması (6 Haziran 1944)

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş

06 Haziran 1944: İkinci Dünya Savaşı’nda Müttefik Kuvvetler, Normandiya Çıkarması’nı gerçekleştirdiler.

Normandiya, Fransa’nın kuzeyinde tarihi bir kültür merkezidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında, savaşın, müttefik kuvvetlerin lehine dönmeye başlaması üzerine Amerikalı General, Dwight D. Eisen Hower, Fransa’nın kuzey kıyılarına çıkarma harekatına girişti. Bu amaçla tarihin en büyük saldırı filosunu oluşturdu. Çıkarma, Fransa üzerinden Almanya’nın içlerine doğru geniş çaplı bir Müttefik saldırısının başlangıcı olacaktı. İngiltere ve Amerika, bu saldırının planlarını yaparlarken, bu saldırıya karşı koymakla görevli Alman mareşal Rommel, su altı engelleri, korunaklar ve mayın tarlaları oluşturarak Fransa’nın kıyı şeridindeki savunma hatlarını güçlendirdi.

Tarihin en büyük deniz çıkarması için hazırlıklar uzun sürdü. Rommel müttefiklere büyük bir hoş geldin partisi hazırlamak istiyordu. Müttefikler Almanları kandırmak için çok fazla sayıda maket gemi, asker, tank vb. farklı yerlere yerleştiriyorlardı(Bkz 51. Bölge Sırları). Bununla birlikte Alman hava ordusu bunlara aldanıyordu.

tank

Gerçek bir tankın yanında duran sahte tank

İngiltere’den Fransa’nın kuzey kesimine düzenlenen saldırıda 120 savaş gemisi, 100 uçak, 126 çıkarma gemisi, 80 taşıma gemisi ve 156.000 asker görev aldı. Bunların bir kısmı, Manş Denizi’ni aşarak kıyıya ulaştı. Almanların iletişim hatları iş göremez duruma getirildi. Akşam üzeri çıkarmanın yapıldığı kumsalda da hakimiyet müttefiklerin eline geçmişti.
normandiya-cikarmasi

Planın ikinci safhasında, Caen şehrinin alınması vardı.Şehir bir aydan fazla direndi. 9 Temmuz’da düştü. Sonraki hedef Cherbourg da zorlanarak ele geçirildi. Almanlar çok geniş sahayı savunmak mecburiyetinde idiler. 4.800 kilometrelik Batı Avrupa kıyı şeridiyle Hollanda’nın yarısı, savunma alanını oluşturuyordu. Almanların 59. tümeni, kıyı hattı boyunca mevzilenmiş durumdaydı. Bunların yanı sıra, Batı Avrupa’da bulunan sahra tümeninden manevra yeteneğine sahip zırhlı ve motorize tümenler getirtilmişti. Bu yüzden Almanlar, çıkarma kuvvetlerini denize dökebilirlerdi. Alman komutanlar arasında, çıkarmanın nereden yapılacağı konusundaki tahminler sırasında anlaşmazlıklar çıktı. Takip edilecek savunma stratejisi konusunda da fikir birliği sağlanamayınca, Almanlar çıkarmayı önleyemediler. Çıkarmadan sonra Hitler’in hatalı müdahaleleri yüzünden denetim sağlanamadı. Müttefikler başarılı oldular ve Fransa içlerinde hızla ilerleyebildiler. Böylece İkinci Dünya Savaşı’nın kaderi belirlenmiş oldu. Savaşı başlatan Almanya,sonraki günlerde devam edecek yenilgiler dizisini önleme imkanı bulamadı. Savaş Almanya’nın aleyhinde son bulacaktı….

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI