arama

Anadolu Selçuklu Devleti

 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

Selçuklu hükümdar ailesinden Süleyman Şah, 1074’te Konya ve çevresini zapt ederek İznik’e geldi. İznik’i fethederek 1075’te emrindeki kuvvetlerinin merkezi yaptı. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş oldu.

İznik’te büyük bir devlet kurulmasını, Anadolu’daki Türkmenlerin birleşmesini sağladı. Doğudaki Müslüman Türklerin de topluluklar halinde bölgeye gelerek yerleşmelerine imkan sağladı. Bizans’ın kötü idaresi, bitirilemeyen iç savaş ve isyanlar sebebiyle perişan olmuş yerli halk, kendi istekleriyle Türklerin yönetimine bağlanarak huzur ve sükuna kavuşmuşlardır.

Harita_Anadolu_Selcuklu_Devleti

Süleyman Şah, 1082’de Adana ve Tarsus, 1084’te Antakya’yı fethetti. 1086’da Suriye Selçuklu Meliki Tutuş’la yaptığı savaşta yenildi ve savaş alanında vefat etti. O’nun ölümünden sonra devleti yöneten sultanlar sırasıyla şunlardır:

 • Ebü’l Kasım (Vekil)
 • Melikşah
 • Kılıçarslan
 • Şehinşah
 • Mes’ud
 • Kılıçarslan
 • Gıyaseddin Keyhüsrev
 • Kılıçarslan
 • İzzettin Keykavus
 • Alaaddin Keykubad
 • Gıyaseddin Keyhüsrev…

Selçuklu Ordusu, tarihte meşhur Haçlı seferlerine karşı da büyük zaferler kazanmışlardır.

1kilicarslan

            Alaaddin Keykubad dönemi, Anadolu Selçuklularının en güçlü, müreffeh ve parlak devri olarak tarihe geçmiştir.

alaeddinkeykubad

1237’de ölünce yerine geçen ve 1237-1246 yılları arasında tahtta oturan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 1 Temmuz 1243 tarihinde Kösedağ Savaş’ında Moğollara yenilmesi ile devletin yıkılışı başladı. Bu bozgundan sonra Moğol zulümleri Selçukluları tamamen sindirmek amacıyla devletin tarih sahnesinden silinişine kadar devam etti.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1308 yılında Sultan Üçüncü  Mesud’un ölümü ile son bulduğu, tarihçiler tarafından kabul edilmektedir.

***

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI