arama

Bir Çağın Kapanışı, Bir Devrin Başlangıcı : İstanbul’un Fethi

İstanbulun Fethi
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
Fatih sultan mehmet İstanbulun Fethi

İstanbulun Fethi

Orta Çağın kapanışı, Fransız İhtilali‘ne kadar sürecek olan Yeni Çağın başlangıcı; İstanbul’un Fethi…

Konstantinopolis’i daha önce Emeviler ve Abbasiler, Osmanlı’da ise I.Bayezid ve II.Murat kuşattı ancak başarısız olundu.

II. Mehmed

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmed gemileri karadan yürüterek, haliç duvarlarını dövdürerek, Osmanlı ordusunun 53 gün süren şiddetli muharebesi sonrasında 29 Mayıs 1453’te şehri fethetti. Bu fetihten sonra Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, henüz 21 yaşında olan Sultan II. Mehmed, fatih unvanını da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya başlanmıştır. Tarihteki en önemli devletlerden olan Doğu Roma İmparatorluğu böylelikle sona ermiştir.

Arif Nihat Asya’nın Fetih Marşı

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;
Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek.

Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın?
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!..

Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden…
Senin de destanını okuyalım ezberden…
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden…

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın.
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!..

Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini…
Göster: Kabaran sular nasıl yıkar bendini?
Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini.

Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!..

Bu kitaplar Fatih’tir, Selim’dir, Süleyman’dır.
Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan’dır.
Haydi artık uyuyan destanını uyandır!..

Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın
Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın!..

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan…
Yürüyeceksin… Millet yürüyecek arkandan!
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan….

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!..

Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin!
Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!
Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın…

Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın?
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!..

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI